Ginapangayo Nga Pagpasaka Sa Pamasahe It MgaTricyclesaKalibo, Igapa-agisaPublic Hearing

By: Doniel B Aguirre

Refer To: Mr. Efren Trinidad, Executive Assistant II Office of the Mayor

Nakipag-istorya eon sa Committee o nRules, Laws and Ordinances ag Committee on Transportation ropilaka mga Presidente it Tricycle Operators and Drivers Association sa Banwa it Kaliboka hapon Pebrero 16, para ipa-abotro planonandanga magpasaka it Pisosapamasahesa Tricyle. Rong Regular ngapamasahemakaron hay P7.50 peroromga Senior Citizens, Persons With Disabilitesagmga Students hay ginasunod mat-a rong discount.

Ginpa-abotniMr. Johnny Damian, Presidente itFOKTODAIngamaabo eon saanangmgakaibahanronagahinyongamagpataas it pamasahetungodtumama eon ropresyo it GasolinasaP38 – 39.00. Nagpa-abot mat-aitpagpaborroKomitibasahinyo it FOKTODAIngamagpasaka it PisosaTricycle Fareperodapatropamasahe it mgaEstudyante, Senior Citizens ag PWDs hayP6.20 o kunP6.00 lang.

GinkasugtanankungKomitengamaghimo it Public Hearing sakadasektor it Estudyante, PWDs agmgaBrgy. Councils saMunisipalidad it KalibonganakataeanasaPebrero27, 2017.

Trackback from your site.

Visitor Counter

019260
Users Today : 149
Users Yesterday : 124
This Month : 2205
This Year : 9260
Total Users : 9260
Views Today : 485
Total views : 57920
Who's Online : 2
Your IP Address: 54.224.210.130
Server Time: 2017-09-19

Visit Us