Smoke Free Ordinance it Kalibo, mabatian eon bilang In Flight Advisory sa mga Eroplanong magatugpasa Kalibo International Airport.

By: Doniel B Aguirre

Refer To: Mr. Efren Trinidad, Executive Assistant II Office Of The Mayor

Sugotromga Airlines Companies ngamabasa o hikapatunogsasueod it mgaEroplanonganagabyahesaKaliboro Smoke Free Ordinance pina-agisasangka advisory ngapagabasahon it mga Flight Attendant samtangnagapahaumnga mag-tugparoeroplanosaKalibo International Airport. Ginpa-abotku Air Asia ngaanda man rangaginahimosaeroplanonganagatugpasa Davao nganipwede man ra ma-ubrasaKalibo. Ginpa-abotniSb Member Phillip YerroKimposa committee hearing kahapon, pagapangayuonlangkukonsehoro pattern kuginabasa it Flight Attendant para magsantosa standard ngapagbasa.

Gin-klaro man ni SB Member Cynthia Dela Cruz ngaroimplementasyon it Smoke Ordinance saKalibo hay Regulated Smoke Free tungodnga bag-o pa gideamangginpasarroOrdinansanganirobuothambaeon hay ro Smoking hay indipwedengubrahonsa Public Places, mag-euwassa  Designated Smoking Area samga Hotels, Restaurants, Terminals bastamagsunodsandasa requirements ngaibutangrasa Open Space, 10 Meters Away From Entrance & Exit. Ro Effectivity it ordinansa hay saMarso 15, 2017 agropagpapanaug it mga Penalty hay maga-umpisasaHunyo.  Pero base samasunodnga 1 o 2 dag-on hay magiging Totally Smoke Free eon gidroBanwa, sunokay SB Dela Cruz.

Mag-euwas pa sapagbasa it mapig-udngapahanumdom parte sa Smoke Free Ordinance it KalibosamgaEroplanonganagatugpasaKalibo International Airport, pagabasahon man ro parte sa Anti-Littering Ordinance it Ati-Atihan Town. Bukoneamang it In Flight Information parte sa Smoke Free Kaliboromabatian it mgapasaherokundi may signages pa gidngaigabutangroMunisipyo it Kalibosapagbueoligankumga Airlines ag Civil Aviation Authority Of The Phils.

Trackback from your site.

Visitor Counter

039377
Users Yesterday : 109
This Month : 2620
This Year : 10741
Total Users : 29377
Views Today : 131
Total views : 146432
Who's Online : 4
Your IP Address: 54.198.169.202
Server Time: 2018-03-19

Visit Us